NAJCZĘŚCIEJ SPOTYKANE WADY I PROBLEMY W PRODUKCJI I INSTALACJI MEBLI

Wady surowcowe drewna – niewysezonowane drewno

Doświadczeni drzewiarze wiedzą doskonale, że nie wysoka wilgotność jest rzeczywistym problemem przy wykorzystaniu drewna. Najistotniejsza sprawą jest okres jaki upłynął od momentu ścięcia drzewa do faktycznego przetwarzania drewna na meble. Powszechnie miesza się pojęciowo zmiany wymiaru drewna powstające na skutek procesu wysychania i moczenia drewna ze skurczem i rozkurczem wynikającym z wewnętrznych naprężeń w drewnie.

Warto wiedzieć, że podwyższona wilgotność surowca jest łatwa i szybka do usunięcia czy to w suszarniach czy już naturalnie w trakcie samej produkcji. Zlikwidowanie jednak wewnętrznych naprężeń w drewnie jest procesem bardzo długotrwałym i możliwym do osiągnięcia (nie w całości) po kilkuletnim składowaniu zadaszonego surowca drzewnego na świeżym powietrzu.

Stałe zmiany temperatury i wilgotności powietrza w poszczególnych porach roku rewelacyjnie likwidują znaczną część napięć wewnętrznych w drewnie. To dlatego nawet po II wojnie Światowej istniały i u nas w Polsce tzw. składy drewna gdzie można się było zaopatrzyć w materiał przesezonowany, magazynowany na specjalnych placach i wiatach.

Obecnie niewielu przedsiębiorców wyobraża sobie możliwość zamrożenia kapitału na okres ok. 7 lat. I to jest przyczyna dlaczego nie jest łatwo znaleźć tego rodzaju surowiec. Jest to możliwe ale jego cena znacznie odbiega od materiału suchego ale świeżego.

Dlatego też powierzając dużą i kosztowną realizację np. jednostkowe, produkowane na zamówienie meble kuchenne lub gabinetowe, wystrój obiektów sakralnych itp., warto upewnić się co do źródła pochodzenia surowca.

Podsumowując – drewno użyte w procesie produkcji powinno być nie tylko suche (tzn. posiadać ok. 8 % wilgotności) ale i należycie wysezonowane.

Poprawność projektu

Na projektancie wyrobu spoczywa duża odpowiedzialność. Oczywiście podstawą sprawą jest tutaj wizja i koncepcja tworzonego wyrobu.

Po pierwsze – Projektant powinien stworzyć meble harmonijne, eleganckie i proporcjonalne w swojej formie. Gdy mamy do czynienie z elementami architektonicznymi typu pilastry, rzeźby, gzymsy itp. to pamiętać trzeba, że elementy te muszą współgrać z całością wyrobu i pomieszczenia, w którym będą się znajdować.

Wszelkie przebogacenia i nadmiary odbywają się ze szkodą dla harmonii całości, która powinna być uniwersalna i niestarzejąca w wyglądzie przez wiele lat. Już sam wybór stylu i formy mebli odpowiadający charakterowi ich właściciela i jego domu to duża odpowiedzialność.

Też wielkość pomieszczenia, w którym zaistnieją meble- jest bardzo ważna, jeśli chodzi o ekspozycję i prezentację wyrobu. Do należytej jego oceny potrzebna jest zazwyczaj przestrzeń i oddech. Wszelki niepokój i ciasnota są niepożądane. Oczywistym jest, że projektant w tej kwestii może być ograniczony konkretnym pomieszczeniem ale to on bierze odpowiedzialność za aranżację mebli w danej przestrzeni.

Po drugie – Projektant opracowując plany wyrobu powinien posiadać podstawową wiedzę z zakresu technologii wykonywania mebli. Nikt od niego nie powinien wymagać szczegółowych rysunków produkcyjnych, ale jego pomysły muszą być możliwe do zrealizowania w warunkach danego zakładu produkcyjnego. Niezwykłego tutaj znaczenia nabiera możliwość stałej konsultacji pomiędzy osobą Architekta a Producentem wyrobu.

Po trzecie – Projektant powinien brać całą odpowiedzialność za pomiary i inwentaryzację pomieszczenia gdzie odbędzie się instalacja mebli. Błędy na tym tle, choć banalne na początku powodują gigantyczne perturbacje i opóźnienia przy montażu. A pamiętajmy, że instalacja mebli, to najczęściej już koniec inwestycji i klient nierzadko bywa zmęczony całością kłopotów budowlanych.

Poprawność całościowej obróbki mechanicznej

Maszyny używane w cyklu produkcyjnym powinny być poddawane stałej kontroli precyzji i dokładności ich pracy. Niezbędnym regulacjom i konserwacjom.

Narzędzia skrawające muszą być ostrzone i regenerowane w profesjonalnych zakładach zajmujących się tymi pracami Tępe i zużyte narzędzia, nieumiejętnie bądź źle nastawione maszyny to najczęstsze przyczyny wad mechanicznej obróbki drewna. Wady nierównego strugania i szlifowania, cięcia i przypaleń powierzchni są niezwykle kłopotliwe do usunięcia na kolejnych etapach produkcji

Jakość materiałów używanych w produkcji

Jakość klejów używanych w produkcji.

Należy zwrócić uwagę na terminy przydatności, odporność na starzenie oraz warunki składowania. Większość stosowanych obecnie klejów to wyroby oparte na wodnych dyspersjach nie odpornych na mróz i przegrzanie.

Jakość materiałów ściernych stosowanych w produkcji.

Stała wielkość ziaren ściernych jest bardzo istotna i pozwala uniknąć powstawania tzw. „dzikich rys” zazwyczaj zauważalnych dopiero podczas barwienia i lakierowania powierzchni

Jakość materiałów drewnopochodnych typu MDF, Płyta wiórowa i stolarska, sklejki i itp.

Szczególnie istotna jest tutaj wilgotność materiałów będąca pochodną warunków ich magazynowania.

Jakość barwników farb oraz lakierów.

W szczególności dotyczy to stabilności kolorów-odporności na promienie UV  oraz odporności na czynniki mechaniczne standardowo występujące podczas użytkowania mebli.

Zastosowane okucia i wyposażenie oraz materiały montażowe.

Niezbędne okresy i cykle produkcji.

Jest niezwykle istotne podczas procesu wykańczania powierzchni materiałami malarsko lakierniczymi. Nie stosowanie zalecanych okresów sezonowania, rygorów i reżimów międzyoperacyjnych może się odbić na jakości wyrobu nawet po kilku latach.

Dobór rysunku drewna oraz fornirów

Podstawową sprawą jest uzgodnienie:

 • ukierunkowania słojów drewna- poziome lub pionowe,
 • Rodzaj usłojenia- Flader lub Pasiak,
 • Sposób łączenia sąsiadujących ze sobą liści forniru- symetryczny, mieszany itp.

Poprawność wybarwienia drewna.

Dotyczy to w szczególności;

 • Powtarzalność koloru na poszczególnych elementach mebli
 • Maskowania niepożądanych przebarwień.
 • Transparentności barwnika i widoczności usłojenia.
 • Wybarwienia porowatości typu naczynia i pory drewna.
 • Wybarwienia szczelin i naroży wewnętrznych.

Poprawność pokrycia farbą i lakierem

Poprawność pokrycia farbą i lakierem wykańczanej powierzchni takie jak:

 • Równomierna ilość substancji lakierniczej
 • Powtarzalność koloru i połysku na poszczególnych elementach..
 • Ilość warstw naniesienia.
 • Poprawność rozlania materiału lakierniczego.
 • Krycie krawędzi i naroży.

Profesjonalna instalacja wyrobu

Podstawą jest tutaj:

 • Pion i poziom zainstalowanego wyrobu.
 • Trwałość i estetyka połączeń pomiędzy poszczególnymi elementami mebli.
 • Poprawność połączenia ze ścianami pomieszczenia oraz maskowanie ewentualnych szczelin.
 • Zachowanie wymogów cyrkulacji powietrza.
 • Końcowe regulacje frontów meblowych
 • Wykonanie zabezpieczeń przeciwwilgociowych w miejscach łączeń elementów narażonych na niszczące działanie wody. Dotyczy to blatów, cokołów dolnych i otworów wycinanych na AGD oraz przyłacza.

Nieakceptowalne podczas montażu są w szczególności:

 • Niestabilna instalacja mebli do ścian.
 • Brak poprawnego poziomowania.
 • Uszkodzenie instalacji elektrycznej posadowionej w ścianach, instalacji ogrzewania podłogowego itp.
 • Uszkodzenia mienia klienta podczas prac montażowych – podłogi, ściany, meble, sprzęt AGD, itp.

Inne problemy Klientów i wady mebli

Do najważniejszych problemów w jakimi się stykam na co dzień dokonując ekspertyz i Oględzin mebli to niekompletne i niejasne Warunki Techniczne realizacji.

W umowach pomijane są :

 • rodzaje osprzętu jaki zostanie użyty w meblach,
 • rodzaje materiału z jakiego będą wykonywane meble a nawet zdarza się, że brak jest określonej kolorystyki frontów.

Poważne braki dotyczą też rysunków projektowych gdzie nie określane są wymiary GABARYTOWE mebli.
Pamiętajmy, że zgodnie z warunkami Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta – konsument ma prawo ( a dostawca mebli ma obowiązek ) do jasnej, prostej oraz zrozumiałej informacji o kupowanym produkcie i jego cechach.

RZETELNE FIRMY MEBLOWE same dbają o szczegółowe wyszczególnienie informacji na temat wszystkich parametrów wykonania mebli i użytych w meblach materiałach.

Jednoznaczne podanie wyczerpujących informacji, jest KORZYSTNE dla obu stron umowy, ponieważ nie pozostawia niedomówień. Klient orientuje się z czego wynikają ceny i jaki standard wykonania jest mu gwarantowany a dostawca mebli w razie sytuacji spornych wykazuje, ze wykonał meble właściwie i zgodnie z zamówieniem.

Ponieważ niektóre techniczne sformułowania umowy- mogą być nowe i niezrozumiałe pamiętajmy: Dostawca lub producent powinien umieć wyjaśnić nam każdą wątpliwość lub niejasność.

Zaufanie do producenta lub dostawcy jest kluczowe – ponieważ za meble płacimy poważne pieniądze – jednak w interesie Klienta jest PEDANTERIA I DROBIAZGOWOŚĆ. Przecież kupując na przykład samochód interesuje nas jego wykończenie w środku, kolor, parametry silnika, ilość poduszek powietrznych, klimatyzacja, rodzaj oświetlenia…

Wielokrotnie spotykam się sytuacjami, że klient nie ma wiedzy jakiego typu systemy szufladowe zostaną mu zamontowane- ceny tutaj mają rozpiętość od kilku do kilkuset złotych.

Nowoczesne meble kuchenne potrafią mieć takie innowacyjne rozwiązania, że Marka ich producenta decyduje o trwałości i niezawodności całego kompletu.

Na rynku, meblowym – jak obecnie na każdym, jest wiele zamienników. Dlatego tak ważne jest sprecyzowanie i wyszczególnienie nazw producentów osprzętu wewnątrz mebli oraz innych akcesoriów meblowych. To samo dotyczy rodzajów lakierów, farb i barwników wykańczających powierzchnię.

Tutaj domaganie się nazw może być już pewną przesadą ale określenie odporności farby na:

 • uszkodzenia mechaniczne,
 • na szkodliwe działanie UV,
 • na środki czyszczące, itp.

jest całkowicie na miejscu.

Dostawca mebli nie może nam mówić, że postępuje według swoich wewnętrznych standardów i zamówienie będzie precyzowane wskazań co powinno a co w nim się znajdować.

Piszę tak dlatego, że jestem pod „wrażeniem” niejasności w Technicznych Warunkach Zamówienia – na meble – w dokumentacji u pewnej ogólnopolskiej firmy wykonującej meble na wymiar. Pomimo analizy, nie rozumiem dlaczego klientowi podaje i każe się podpisać szczegółowe wymiary każdej formatki meblowej a pomija się całkowicie KOŃCOWE WYMIARY GABARYTOWE MEBLI.

W pracy Rzeczoznawcy Meblowego widzę jak gospodarczy zastój w budownictwie wpływa na spadek obrotów firm produkujących i sprzedających meble. Obserwuję niepokojące zjawisko walki na ceny pomiędzy firmami (wyniszczającej dostawców mebli). Choć o wszystkim decyduje rynek to nie sposób nie zauważyć, że część dostawców i producentów mebli sprzedaje wyroby po cenach niemalże dumpingowych.

To co ma swoje ekonomiczne uzasadnienie dla sklepów sieciowych zadawalających się niskimi marżami ( ale w skali obrotu dużymi liczbami ) jest zabójcze dla mniejszych firm robiących meble na wymiar czy w krótkich seriach. Rywalizacja tyko na ceny jest szkodliwa dla oferowanej jakości. Przestrzegam klientów przed zawężaniem tylko do ceny kryteriów podjęcia decyzji o zakupie.

Producenci starając się obniżyć cenę a tym samym zapewnić pracę zakładom decydują się na:

 • Nieprzestrzeganie reżimów technologicznych w odniesieniu do prac lakierniczych a szczególnie skracanie czasu sezonowania pomiędzy nakładaniem kolejnych warstw lakierów lub farb.
 • Wykorzystywanie drewna niesezonowanego a często nawet o podwyższonej wilgotności.
 • Wykorzystywanie materiałów drewnopochodnych niewłaściwie magazynowanych- szczególnie dotyczy to MDF.
 • Stosowanie tanich nie markowych zamienników jeśli chodzi o prowadnice, karga, kleje, złącza, papiery ścierne i wiele innych.
 • Obniżenie precyzji obróbki międzyoperacyjnej w zakładzie lub stolarni.
 • Obnizenie precyzji montażu elementów w zakładzie i na miejscu u klienta.
 • Zatrudnianiem osób bez należytego przygotowania za niskie wynagrodzenie.
 • Brak należytej organizacji i koordynacji w trakcie produkcji i instalacji wyrobu, skutkujący kosztownymi poprawkami mebli.
 • obniżeniem jakości serwisu gwarancyjnego lub pogwarancyjnego.

Często zastanawiam się co powoduje złą jakość montażu dobrze wyprodukowanego mebla – to częste zjawisko.
Doszedłem do wniosku, że dostawcy nie doceniają i nie rozumieją , że montaż jest NAJWAŻNIEJSZYM etapem realizacji. Do instalacji wyrobu dochodzi gdy klient już jest po wszystkich ciężkich i stresujących doświadczeniach remontowych lub budowlanych.

Ogromnego znaczenia nabiera zatem, zatrudnienie:

 • Dokładnych, pedantycznych, drobiazgowych oraz doświadczonych montażystów.
 • Muszą to być też ludzie na poziomie, tak aby klient widział, że dbają oni o jego mebel, jego dom, że szanują jego własność. Dokładne zabezpieczenie podłóg, ścian, blatów kamiennych i innych mebli powinno być stałym elementem montażu. Czynności te jednocześnie tworzą ważne, pozytywne relacje klientem.
 • Tylko tacy montażyści precyzyjnie i bez problemów mogą dokonać montażu.

Niestety, Producenci często wysyłają na montaże ludzi nie identyfikujących się z Firmą lub jej wyrobem. W tej sytuacji często dochodzi do nieodwracalnych uszkodzeń mebli poprzez pośpiech, brak odpowiedzialności i zwykła niewiedzę. Wynagrodzenie tylko akordowe powoduje stres i chęć dokonywania rozwiązań na skróty z pominięciem jakości i estetyki.
Jestem absolutnie przekonany, że rozliczanie montażystów powinno posiadać część stałą i akordową. Inne rozwiązania sa SZKODLIWE dla jakości montażu i budowania długofalowych relacji z klientem.

Powyższe stwierdzenia odnoszą się do montaży mebli dedykowanych, na wymiar, na indywidualne zamówienie.

Spotykam się też z :

 • ignorowaniem pod błahymi pretekstami, praw konsumenta do reklamacji mebli. Producenci lubią używać zwrotu „ USZKODZENIE MECHANICZNE”, które odsuwa od nich odpowiedzialność za stosowanie materiałów niskiej jakości, dotyczy to:
 • a) podatności na zarysowania powierzchni lakierniczej,
 • b) Podatności na odpryskiwania lakierów i farb,
 • c) rozchodzenia się na szwach tapicerskich materiałów obiciowych.
 • stosowaniem tańszych zamienników jeśli chodzi o zakontraktowane akcesoria.
 • Opóźnieniami terminów realizacji zamówienia.
 • Brakiem punktualności.

Na koniec muszę podkreślić, że niektórzy Dostawcy, którzy popełnili rozliczne kosztowne błędy produkcyjno montażowe potrafili mi zaimponować swoją determinacją w ich skutecznym usuwaniu. A Klienci zwykle będą pamiętać przyzwoity sposób rozwiązywania problemów niż to, że wystąpiły

Przykłady wad mebli

Potrzebujesz usług rzeczoznawcy?

Przeprowadzimy ekspertyzę lub odbiór techniczny, przygotujemy wycenę lub dokumentację przetargową, pomożemy w obsłudze reklamacji i doradzimy.

Skontaktuj się z nami