WYCENY MEBLI I SZACOWANIE SZKÓD

Rodzaje wycen mebli

Wyceny Mebli dzielimy na:

 • Wyceny Rynkowe mebli używanych np. po okresie ich amortyzacji.
 • Wyceny kosztów jakie należy ponieść aby doprowadzić meble do zgodności z umową na ich wykonanie. Wykonuje się je w sytuacji, kiedy klient jest zmuszony dokończyć wyrób, poprawić jego jakość lub żądać zadośćuczynienia.
 • Szacowania wartości szkód powstałych podczas różnorodnych sytuacji losowych jak:
 • Przeprowadzki
 • Prace remontowe w pomieszczeniach
 • Eksmisje komornicze
 • Magazynowanie i przechowywanie mebli
 • Różnorodne dewastacje mebli – niezgodne z prawem-działania powodujące uszkodzenie mebli i utratę ich funkcji estetyczno-użytkowych.
 • Wyceny i weryfikacje autentyczności mebli antycznych.
 • Weryfikacje wycen mebli od dostawcy przed podpisaniem umowy na ich wykonanie i instalację.

Wyceny szkód są wykonywane także dla Firm Ubezpieczeniowych

Wyceny rynkowe mebli używanych

To ważna oferta dla instytucji i firm, które:

 • są w trakcie przekształceń własnościowych, likwidacji itp.
 • sprzedają nieruchomość z wyposażeniem ruchomym typu np.:
  • meble biurowe
  • meble hotelowe
 • wnoszą wyposażenie typu meble, komputery itd. jako swój wkład w nowe przedsięwzięcie
 • zmieniają osobowość prawną i majątek jest wnoszony do nowego podmiotu

Całkowita amortyzacja mebli nie oznacza, że meble nie posiadają Wartości Rynkowej

Przy określaniu Wartości Rynkowych Mebli korzystam z Krajowych Standardów Wycen.

Każda  Wycena Rynkowa Mebli zawiera określenie wartości w pojęciu Kosztowym i Porównawczym.

Dla Klienta najwiarygodniejsze jest podejście porównawcze ponieważ to ono daje obraz cen towarów o zbliżonych parametrach, funkcjach i wieku na rynku mebli używanych.

Wycena Rynkowa Mebli używanych daje Instytucji podstawę do ewentualnego spisania ich ze stanu, w przypadku mebli zniszczonych lub poważnie zużytych.

Moja firma Rzeczoznawstwa Meblowego dokonywała Wycen Rynkowych mebli dla ogólnopolskich przedsiębiorstw i dotyczyły one mebli biurowych oraz stanowiących całość wyposażenia ośrodków wypoczynkowych.

Galeria obrazów wycen mebli

Potrzebujesz usług rzeczoznawcy?

Przeprowadzimy ekspertyzę lub odbiór techniczny, przygotujemy wycenę lub dokumentację przetargową, pomożemy w obsłudze reklamacji i doradzimy.

Skontaktuj się z nami