NA CO ZWRACAĆ UWAGĘ PODCZAS PODPISYWANIA UMOWY NA WYKONANIE MEBLI

Pamiętajmy, że poprawnie skonstruowana i kompletna umowa – zabezpieczająca nasze KONSUMENCKIE interesy, jest kluczowa z chwilą jakichkolwiek problemów z dostawcą lub producentem mebli.

Oferuję doradztwo przy podpisywaniu umów i określaniu niezbędnych kryteriów technicznych realizacji.

Najważniejsze elementy umowy

Przy podpisywanie zamówienia / umowy zwróćmy uwagę następujące informacje:

 • 1. Precyzyjne określeniu i dokładne wyszczególnieniu przedmiotu umowy.
 • 2. Termin wykonania mebli oraz termin ich montażu.
 • 3. Harmonogram płatności wraz z rozdzieleniem kwot za:
 • meble,
 • za wyposażenie wewnętrzne typu karga, prowadnice, oświetlenie itp,
 • sprzęt AGD,
 • Za transport i montaż
 • 4. Zapisy dotyczące odpowiedzialności stron przystępujących do umowy

Załączniki do umowy

Umowa powinna zawierać szczegółowe załączniki:

 • 1. Załącznik Technicznych Warunków realizacji, określający:
 • kolorystykę,
 • kształt i materiał frontów meblowych,
 • materiał użyty na wykonanie korpusów,
 • rodzaj wykończenia powierzchni .
 • rodzaj szyb i ich wykończenie,
 • rodzaj i kolorystykę szuflad,
 • rodzaj uchwytów, itp.
 • 2. Załącznik z Rysunkami Projektowymi mebli wraz z niezbędnymi wizualizacjami. Rysunki powinny zawierać komplet wymiarów szczegółowych mebli oraz ich gabaryty.
 • 3. Załącznik ze Specyfikacją wyrobu wraz z opisem i numeracją elementów mebli.
 • 4. Załącznik Wyposażenia Dodatkowego, określający ilość i producenta:
 • prowadnic szufladowych,
 • karg, sortowników lub systemów koszy wysuwnych itp. wraz ewentualnymi nr katalogowymi.
 • systemów organizacji wnętrza mebli jak: podziałki, organizery, wieszaki, półki i pojemniki
 • oświetlenia,
 • 5. Załącznik AGD, specyfikujący lodówkę piekarnik, płytę grzewczą, urządzenie do gotowania na parze itp.
 • 6. Załącznik z przyłączami wodno-elektrycznymi.

Próbka wzorcowa

Uwaga: Standardem powinno być wykonanie przez dostawcę mebli próbki wzorcowej która jednoznacznie będzie obrazowała:

 • Kolor lub wybarwienie
 • Sposób malowania
 • Stopień połysku

Tak wykonana Próbka Wzorcowa powinna zostać parafowana przez klienta i wykonawcę mebli i stanowić WAŻNY załącznik do umowy.

Stwierdzam, że tylko nieliczne umowy spełniają w/w parametry co bardzo utrudnia jednoznaczne określenie warunków realizacji.

Potrzebujesz usług rzeczoznawcy?

Przeprowadzimy ekspertyzę lub odbiór techniczny, przygotujemy wycenę lub dokumentację przetargową, pomożemy w obsłudze reklamacji i doradzimy.

Skontaktuj się z nami