OBSŁUGA PRZETARGÓW PUBLICZNYCH SIWZ MEBLE

Obsługa Przetargów PUBLICZNYCH – Nieograniczonych i Ograniczonych – na meble i wyposażenie:

 • Tworzenie i weryfikacja SIWZ- Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w zakresie wymagań technicznych i technologicznych.
 • Opracowywanie w oparciu o konkretne potrzeby indywidualnych standardów technicznych dla danego zamówienia.
 • Uczestnictwo w pracach komisji przetargowej.
 • Reprezentowanie Organizatora przetargu w kontaktach z oferentami; odwołania, wyjaśnienia założeń technicznych, ocena zgodności oferty z wymogami itp.
 • Ocena poprawności i kompletności złożonych ofert
 • Nadzór i Odbiory Jakościowe wyrobów.

Wszystkie podejmowane działania wykonywane są w oparciu o przepisy Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych- PZP – stan prawny na dzień 10 sierpnia 2014 r.

Oferta obsługi przetargów jest skierowana do:

 • Organów Administracji Państwowych
 • Organów Administracji Samorządowych
 • Organów Kontrolnych i Policji
 • Spółek i Agencji Skarbu Państwa i Samorządowych
 • Placówek Służby Zdrowia
 • Organizacji i instytucji Naukowych oraz Badawczych
 • Instytucji Edukacyjnych- uczelnie i szkoły
 • Korporacji i innych Przedsiębiorstw Prywatnych

Ważne aspekty postępowania przetargowego w odniesieniu do oczekiwanej jakości mebli oraz zgodności z obowiązującymi Przepisami Prawa

Należy pamiętać, że w firmach- działy zajmujące się inwestycjami dokonują zakupów bardzo różnorodnych wyrobów – nie tylko mebli. Dlatego też trudno wymagać od osób odpowiedzialnych i podejmujących decyzje -fachowej i gruntownej wiedzy z zakresu meblarstwa.

Taniej, odpowiedzialniej i logiczniej jest współpracować w tej dziedzinie z rekomendowanym- posiadającym doświadczenia- Rzeczoznawcą Mebli. Zapewnia to bezpieczeństwo odnośnie przepisów Prawa Pracy, właściwej jakości mebli oraz certyfikowanych materiałów, z których meble są wykonane. Tutaj szczególnie ważne są:

 • Atesty higieniczne
 • Certyfikaty wytrzymałościowe
 • Certyfikaty ogniochronności
 • PN-EN w odniesieniu do wymagań jakościowych

Obecne przepisy jako jedno z głównych kryteriów wyboru dostawcy przyjmują CENĘ zakupu mebli i związanych z nimi usług. Dlatego kluczowym staje się stworzenie szczegółowych i jednoznacznych Warunków Technicznych w dokumentacji przetargowej ( SIWZ ).

Spotykam się z meblami niewłaściwej – niskiej jakości zakupionych w trybie postępowania przetargowego nieograniczonego. Główną przyczyną takiego stanu rzeczy jest brak określenia niezbędnych wymagań technicznych w SIWZ.

Zwracam uwagę, że określenie prawidłowych wymagań jakościowych, certyfikacyjno- atestowych oraz wytrzymałościowych w meblach skutecznie rozwiązuje problem kryterium najniższej ceny. Oczywiście wymagania te muszą być tak sformułowane aby nie ograniczać w jakikolwiek sposób dostępności oferentów oraz być w zgodzie z Prawem Zamówień Publicznych.

Dla przykładu podam, że określenie i przedstawienie CERTYFIKATÓW na bezawaryjność cykli pracy wyposażenia technicznego z miejsca eliminuje tanie zamienniki. Producenci tzw. „podróbek” nie inwestują zazwyczaj w kosztowny proces certyfikacji obwarowany na dodatek Normami Europejskimi.

I tak jest z wieloma parametrami mającymi wpływ na jakość końcową mebla. Dotyczy to:

 • odporności laminatów i oklein na czynniki fizyko chemiczne
 • odporności na promieniowanie UV oraz inne uszkodzenia farb, lakierów, tkanin itp.
 • bezawaryjności systemów szufladowych, karg, zawiasów, oświetlenia, systemów synchronicznych krzeseł pracowniczych itp.
 • odporności pianek tapicerskich itp.
 • stateczności mebli
 • bezpieczeństwa mebli

Pamiętać należy, że profesjonalny dobór jeśli chodzi o PN-EN jakie wyrób meblowy musi spełniać pomaga ale nie zapobiega w uniknięciu problemów jakościowych.

Dopracowana Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – SIWZ- wykonana pod oczekiwania konkretnego przetargu jest gwarantują:

 • Zakupu mebli dobrej jakości w ramach obowiązujących kryteriów Ceny Najniższej.
 • Spełnienia wymogów przepisów bezpieczeństwa przeciwpożarowego
 • Spełnienie wymogów przepisów i rozporządzeń Prawa Pracy.
 • Spełnienie wewnętrznych przepisów bezpieczeństwa i wytrzymałości w danym przedsiębiorstwie.

Doradzam swoim klientom wykonanie partii pilotażowej wyrobu będącego załącznikiem i wzorcem do umowy. Standard zaakceptowanych mebli wzorcowych ( oczywiście wykonanych zgodnie z SIWZ ) ułatwia sprawdzenie poprawności zamówienia dla kilkuset lub kilku tysięcy sztuk mebli.
W sytuacjach już rozpisanych przetargów moja firma opiniuje przedstawione oferty a będąc członkiem komisji przetargowej na bieżąco wspieram jej prace między innymi odpowiadając na pytania oferentów dotyczące spraw technologicznych i technicznych.

Tworzenie Warunków Technicznych i Technologicznych będących częścią składowa Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia –SIWZ –to ważna i odpowiedzialna część mojej działalności- Rzeczoznawstwa Meblowego.

Galeria obrazów z przetargów na meble

Potrzebujesz usług rzeczoznawcy?

Przeprowadzimy ekspertyzę lub odbiór techniczny, przygotujemy wycenę lub dokumentację przetargową, pomożemy w obsłudze reklamacji i doradzimy.

Skontaktuj się z nami