EKSPERTYZY JAKOŚCI WYKONANIA I MONTAŻU MEBLI

Ekspertyza jakościowa mebli

Ekspertyza Jakościowa Mebli jest ważnym narzędziem i inwestycją w przypadku wymagania i zabezpieczenia poprawnej jakości mebli. Dotyczy to przypadków sporów z dostawcą, także sądowych.

Ekspertyzy i oceny jakości wykonania i montażu mebli na zamówienie i produkowanych seryjnie.

Dotyczy to w szczególności:

 • Mebli Kuchennych
 • Mebli Garderobianych
 • Mebli Salonowych i Mebli Gabinetowych
 • Mebli Biurowych
 • Mebli Sklepowych, Aptecznych itp.
 • Mebli do szpitali itp. np. pod względem zgodności z wymaganiami Państwowej Inspekcji Sanitarnej
 • Mebli Hotelowych
 • Mebli Dydaktycznych
 • Mebli ogrodowych

Gdy podczas montażu lub dostawy mebli ale też w trakcie ich eksploatacji macie Państwo zastrzeżenia co do jakości wyrobu warto skontaktować się z Rzeczoznawcą Mebli.

Należy zasięgnąć porady lub umówić się na spotkanie w celu:

 • Konsultacji w sprawie konkretnych wad i usterek mebli oraz ich zasadności
 • Poznania swoich Praw Konsumenckich
 • Określenia strategii postepowania
 • Określenia sposobu rozwiązania lub zminimalizowania powstałych problemów z jakością mebli.

Oczekiwanie poprawności wykonania mebli traktować należy jako wykonanie wyrobu zgodnie z Umową.

Jest to podstawowe prawo konsumenckie. Obecne przepisy w tej dziedzinie, jednoznacznie chronią kupujących meble.

Należy pamiętać, że niska i niesatysfakcjonująca nas jakość i estetyka mebli mogą być podstawą do wypowiedzenia Umowy z przykrymi następstwami dla dostawcy wyrobu.

Jednak klasyfikacja i ocena wad, usterek i błędów jest już sprawą bardziej złożoną i tylko szczegółowa i merytoryczna Ekspertyza Jakości Wykonania i Montażu Mebli daje nam argumenty do dochodzenia swoich praw i roszczeń.

Należy zwrócić uwagę na zmiany w orzecznictwie Sądów Cywilnych. Jeszcze kilka lat temu przy wydawaniu wyroków brano pod uwagę tylko Wady Istotne związane z funkcjami użytkowymi mebla. Czyli meble z wadami estetycznymi miały małe szanse na ich dyskwalifikację przez sąd. Obecnie wraz z podwyższeniem poziomu życia oraz oczekiwań konsumentów, sprawy estetyki i funkcji aranżacyjnej mebli stały się ważniejsze. Coraz częściej za Wady Istotne uważa się precyzję i estetykę wykonania jako kluczową cechę mebli decydującą o ich zakupie.

Ekspertyza jakości wykonania mebli

Standardowa Ekspertyza Jakości Wykonania mebli składa się z:

 • Szczegółowego opisu wad i usterek
 • Analizy zapisów umowy na wykonanie i montaż mebli
 • Dokumentacji zdjęciowej błędów i wad
 • Wniosków i analizy opisywanych problemów
 • Zaleceń niezbędnych do zapewnienia poprawnej jakości

Mój kontakt z Klientem nie kończy się na przekazaniu gotowej Ekspertyzy ale podejmuję się tez roli mediatora w sporze z wykonawcą mebli. Jasne i jednoznaczne określenie oczekiwań jakościowych przy jednoczesnym wyeliminowaniu emocji towarzyszących takim sytuacjom pomagają znaleźć akceptowalne dla wszystkich rozwiązanie.

Niezwykle istotne przy tego typu sporach jest konsekwentne stanowisko i danie wyraźnego sygnału wykonawcy, że jesteśmy zdeterminowani i mamy prawo domagać się właściwej jakości dla naszej własności.

Jeśli sprawa trafia do sądu oczywiście chcę występować w roli świadka lub biegłego aby bronić treści napisanych prze ze mnie w Ekspertyzie.

Kluczowa w każdej Ekspertyzie jest bezstronność poparta poważnymi dowodami jakie klarownie można obronić w sądzie.

Większość Ekspertyz dotyczących Jakości mebli bardzo pomogło moim Klientom.

Dowodzą tego pozytywne i często osobiste opinie na temat mojej pracy. Jest to dla mnie powodem dużej satysfakcji i oraz motywacji – też niematerialnej.

Nierzadko dzięki współpracy ze mną Klient diametralnie zmienia swoje nastawienie do problemów z jakimi się zetknął. Bezradność zastępuje inicjatywą , zdenerwowanie konsekwentnym działaniem. Potrafię uświadomić swoich Klientów, że mają swoje prawa a problemy z jakością są tylko własnością dostawcy mebli.

Wspaniałym tego przykładem jest Pani, która z osoby zagubionej i zastraszonej karami finansowymi przez nierzetelnego dostawcę , przejęła inicjatywę i doprowadziła do sytuacji, że zrezygnował on (chyba z ulgą) z części wynagrodzenia jako zadośćuczynienie za mierną jakość mebli.

Kilka spraw zakończyło się egzekucjami komorniczymi, co jest dowodem na coraz większą skuteczność sądów.

W sporach dotyczących jakości mebli stoję jednak na stanowisku, że należy zrobić wszystko aby doprowadzić do porozumienia stron.

Należy pamiętać, że płatność za Ekspertyzę Mebli finalnie nie musi obciążać Klienta.

Potrzebujesz usług rzeczoznawcy?

Przeprowadzimy ekspertyzę lub odbiór techniczny, przygotujemy wycenę lub dokumentację przetargową, pomożemy w obsłudze reklamacji i doradzimy.

Skontaktuj się z nami