ODBIORY TECHNICZNE MEBLI

Wykonując Odbiory Techniczne Końcowe mamy na względzie:

 • Pomoc klientom w prawidłowej i rzetelnej ocenie zakupionych mebli
 • Reprezentowanie klientów instytucjonalnych w weryfikacji zgodności jakościowo-ilościowej zamówień publicznych.

Pod względem jakości wykonania oceniamy (odbieramy) zazwyczaj:

 • Meble Kuchenne
 • Meble Biurowe
 • Meble Gabinetowe oraz do Bibliotek
 • Garderoby itp.

Meble kuchenne są to najczęściej wyroby niestandardowe, wykonywane pod konkretny wymiar pomieszczenia.

Meble biurowe są to zwykle wyroby produkowane seryjnie w oparciu o wypracowane przez dostawców standardy.

Odbiory techniczne mebli kuchennych

Odbiory Techniczne – Końcowe jeśli chodzi o Meble Kuchenne dotyczą:

 • Mebli Kuchennych Nowoczesnych
 • Mebli Kuchennych Stylizowanych

Meble, szczególnie kuchenne nadają charakter , klimat i nastrój całemu domowi. Często są odzwierciedleniem charakteru domowników a szczególnie Pani Domu. Niejednokrotnie dopracowane pod względem estetycznym i funkcjonalnym są spełnieniem ukrytych marzeń i obiektem radości przez wiele lat.

Należy pamiętać, że meble kuchenne często wieńczą całe przedsięwzięcie związane z budową lub remontem domu czy mieszkania. W przyszłości na pewno będą światkami istotnych chwil w naszym życiu. Kuchnia to zwykle centrum życia rodzinnego.

Warto przy tak poważnym kroku jak wyposażanie domu w meble zasięgnąć pomocy lub porady specjalisty i eksperta w tej dziedzinie- Rzeczoznawcy Mebli. Może on pełnić funkcję doradczą lub bezpośrednio reprezentować klienta w kontaktach z dostawcą towaru.

Trzeba pamiętać, że im wcześniej przedstawimy producentowi swoje uwagi i zastrzeżenia co jakości i estetyki wyrobu tym mamy większe szanse na ich uwzględnienie. Nie jest to wtedy proces ani kosztowny ani stresujący bo my przejmujemy inicjatywę i nadzór nad realizacją.

Niestety, zdarza się że po instalacji wyrobu ( najczęściej zapłaconego ), nie spełniającego naszych oczekiwań- nie mamy argumentów ani merytorycznych ani finansowych aby w sposób zdecydowany domagać się poprawy wad od Producenta lub Dostawcy mebli.

A przecież ocena umowy, którą podpisujemy, określenie standardów wykonania naszej przyszłej własności nie jest czasochłonne dla specjalisty. Przy dostawie towaru nawet krótkotrwała, wnikliwa ocena kilku istotnych dla jakości parametrów może być skuteczna i wystarczająca – zapewniająca nam spokój na lata.

Przyjazd nowego wyposażenia naszego domu to chwila magiczna. Czekaliśmy na ten wieńczący moment bardzo długo. Pozwólmy jednak by Rzeczoznawca Mebli- nie kierujący się emocjami dokładnie ocenił jakość towaru. Tak aby nic w przyszłości nie zakłócało naszej satysfakcji z wymarzonych mebli.

Odbiory techniczne mebli biurowych

Odbiory Techniczne – Końcowe jeśli chodzi o Meble Biurowe dotyczą:

 • Sprawdzenia poprawności zastosowanych materiałów technicznych w meblach- ich zgodności z Kartami Technicznymi.
 • Sprawdzenia zgodności wyrobów z przepisami ergonomii i wymaganiami certyfikacyjnymi wg. PN-EN oraz rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej.
 • Wymaganej ilości.

Rodzaje stosowanych odbiorów jakościowych

Odbiór KOŃCOWY „STANDARD”

Jest on dokonywany na miejscu montażu mebli.

Polega na:

 • Sprawdzeniu poprawności wymiarowej mebli względem projektu.
 • Sprawdzenia ilości towaru.
 • Sprawdzeniu zgodności użytych materiałów i wyposażenia wewnętrznego z umową.
 • Sprawdzenie poprawności konstrukcji mebli.
 • Sprawdzeniu poprawności kolorystycznej wyrobu.
 • Sprawdzenie jakości wykonania i wykończenia korpusów meblowych..
 • Sprawdzenie jakości wykonania całości frontów meblowych. Także z elementami architektonicznymi jak rzeźby, pilastry, tympanony jeśli występują.
 • Poprawność lakierowania i wybarwiania w/w elementów.
 • Sprawdzenia poprawności instalacji wyposażenia wewnętrznego takiego jak prowadnice , karga, oświetlenie, sortowniki, itp.
 • Sprawdzenie poprawności instalacji wyposażenia AGD takiego jak lodówka, kawiarka, piekarnik urządzenie do gotowania na parze itp..
 • Sprawdzenie poprawności montażu na ścianach i posadowienia na posadzce korpusów mebli. Piony i poziomy.
 • Ocena poprawności końcowych regulacji frontów drzwiowych oraz szufladowych.
 • Sprawdzenie wykończenia szczelin pomiędzy meblami oraz meblami a ścianami.
 • Sprawdzenie jakości i zgodności wykonania i instalacji blatu.

Rekomenduję w/w rodzaj odbioru lub ekspertyzy. Przy rozsądnych nakładach finansowych można wyegzekwować zgodność wykonania mebli z umową.

Pomocne jest aby rozpocząć oględziny mebli przed zakończeniem montażu a już na pewno przed końcowymi płatnościami. W przypadku problemów to dostawca mebli może być płatnikiem za Ekspertyzę/ Odbiór Końcowy mebli.

Odbiór KOŃCOWY „LUX”

 • Jest to Odbiór KOŃCOWY STANDARD poszerzony o sprawdzenie zgodności wykonania mebli z umową w zakładzie (lub jego magazynie) gdzie wyrób był produkowany. Oględzin można dokonać też w pomieszczeniach Klienta przed zasadniczym montażem mebli.
 • Jest to istotne dlatego, że umowa na wykonanie i instalację mebli nierzadko przewiduje wpłacenia całości pieniędzy przed montażem.
 • Często bywa, że nawet podstawowe sprawdzenie warunków technicznych umowy jak kolor lakieru, jakość lakierowania, kolor laminatu, wymiary gabarytowe mebli dają komfort i bezpieczeństwo Klientowi jeśli chodzi o wpłacone pieniądze.
 • Po tych wstępnych pracach następuje już zasadniczy montaż i Odbiór Końcowy.

Do tej formy odbioru zachęcam przy dużych i kosztownych realizacjach gdzie wykrycie niezgodności w zamówieniu jest istotne przed transportem i opłaceniem całości towaru przez klienta.

Galeria zdjęć z odbiorów

Potrzebujesz usług rzeczoznawcy?

Przeprowadzimy ekspertyzę lub odbiór techniczny, przygotujemy wycenę lub dokumentację przetargową, pomożemy w obsłudze reklamacji i doradzimy.

Skontaktuj się z nami